COOKIES

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Rijschool Oosterschelde.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Rijschool Oosterschelde
Adres: Tulpstraat 26, 4486 BZ, Colijnsplaat
Telefoonnummer: 0646121607
KvK: 58374965
Website: www.rijschooloosterschelde.nl

De website van Rijschool Oosterschelde (www.rijschooloosterschelde.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Rijschool Oosterschelde is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Rijschool Oosterschelde zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

Rijschool Oosterschelde verzamelt persoonsgegevens via www.rijschooloosterschelde.nl door middel van een contactformulier en een aanmeldingsformulier.

In het contactformulier vragen we u om:

 • Uw naam,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • een bericht.

In het aanmeldingsformulier vragen we naar:

 • Uw naam,
 • postcode,
 • huisnummer,
 • straatnaam,
 • plaatsnaam,
 • geboortedatum,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. Met het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden in het systeem dat we gebruiken om rijlessen te plannen, www.planrijles.nl. De gegevens waarom we vragen zijn nodig voor het aanmaken van een account op deze website.

De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Gegevens die u invoert via deze formulieren worden uiterlijk zes maanden bewaard, tenzij u besluit gebruik te maken van onze diensten. Als u gebruik maakt van onze diensten en dus klant wordt van Rijschool Oosterschelde bewaren we uw gegevens maximaal zeven jaar, dat zijn we fiscaal verplicht.

We bewaren uw gegevens minimaal zes maanden nadat u een formulier ingevuld heeft, zodat we bij vervolgvragen uw gegevens gemakkelijk kunnen benaderen wanneer ze nog in ons systeem staan. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Rijschool Oosterschelde werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder en www.planrijles.nl. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Rijschool Oosterschelde essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Rijschool Oosterschelde zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.rijschooloosterschelde.nl. We kunnen niet garanderen dat andere partijen, zoals www.planrijles.nl of www.facebook.com nauwkeurig omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

Rijschool Oosterschelde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

Rijschool Oosterschelde treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Rijschool Oosterschelde.
 • Het personeel van Rijschool Oosterschelde gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Rijschool Oosterschelde maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Rijschool Oosterschelde registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Rijschool Oosterschelde met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.