Hoe is de lesprijs opgebouwd?

Er wordt nogal weleens beweerd dat een rijles zo duur is.Veel mensen vragen zich af waarom je als rijschoolhouder vandaag de dag minstens 55 euro voor een les moet rekenen. Om op die vraag een duidelijk antwoord te geven heb ik hieronder voor de consument een berekening gemaakt waarin alle kosten en verplichte belastingen zijn meegenomen. Transparanter dan dit kan dus niet.

Voordat ik verder ga wil ik daarbij toelichten dat veel kosten voor rijschoolhouders de laatste jaren enorm zijn gestegen, wat zijn invloed weer heeft op de lesprijs natuurlijk. Denk hierbij aan brandstof, wegenbelasting, maar ook verzekeringen die steeds duurder worden. Daarnaast heeft ook de verplichte AVG wetgeving veel invloed gehad op de bedrijfskosten. Websites en rijlesplanners moesten daar op aangepast worden en ook het CBR heeft de laatste jaren zijn tarieven behoorlijk verhoogd. De lesprijs heeft om die reden en toenemende concurrentie veel onder druk gestaan, met nadelige gevolgen vandien. Veel rijschoolhouders zijn dan ook niet verzekerd tegen ziekte op zowel lange als korte termijn en bouwen geen pensioen op voor later, simpelweg omdat de markt teveel onder druk staat en een lesprijs van bijv 40 euro per uur dat niet toelaat. Het gevolg: Veel instructeurs moeten daardoor noodgedwongen zeer veel uren draaien om nog rond te kunnen komen, met alle nadelige gevolgen die daarbij komen kijken.

Maar ook als consument heb je veel baat bij een rijschool die WEL goed verzekerd is, niet alleen voor evt letsel wat je zou kunnen oplopen tijdens een rijles, maar ook moet je kijken of een rijschool wel algemene voorwaarden hanteert en bij een organisatie is aangesloten als de VRB, BOVAG of de FAM. Dit geeft jou veel meer zekerheid over bijv terugbetaling van rijlessen bij faillissement of wanneer er een geschil optreedt tussen jou en de rijschool.

Hieronder laat ik u dus zien hoe een gezonde lesprijs is opgebouwd:

Opbouw lesprijs per 60 min:

Algemene kosten:                                            €4,85

Algemene verzekeringen t.b.v. de leerling: €1,17

Loonkosten instructeur:                               €29,00
(inclusief pensioen en WAO
verzekering en sociale verzekeringen)

Kosten lesvoertuig:                                          €9,70
(bij 50000 km per jaar incl brandstof)

Totale kosten ex BTW:                                   €44,72

BTW:                                                                    €9,39

Lesprijs inclusief 21%BTW:                           €54,11

Je ziet aan de berekening dat de grootste kosten in de loonuitbetaling v.d. instructeur zitten wanneer deze wel goed verzekerd is tegen ziekte en uitval. Deze 29 euro is echter niet te verwarren met een nettoloon. Dat komt vele malen lager uit na betaling v.d. belastingen en premies. Daarnaast wordt nog steeds een hoog BTW tarief aangehouden door de overheid voor onze dienstverlening wat de prijs natuurlijk opdrijft.

Ik hoop dat ik hiermee voor u als consument wat meer duidelijkheid heb kunnen geven over de opbouw van de lesprijs.